Grade de Aulas yoga


08:00  -  09:00
Hatha Vinyasa Online

Com a Instrutora Dani Vidotti

19:30  -  20:45
Hatha Vinyasa Flow

Com a Instrutora Ligia Alves

07:00  -  08:15
Hatha Vinyasa Flow

Com a Instrutora Milena Devechi

16:00  -  17:15
Hatha Vinaysa Flow

Com a Instrutora Ligia Alves

19:30  -  20:45
Hatha Vinyasa Flow

Com a Instrutora Lilian Mattos

07:00  -  08:00
Hatha Vinyasa Flow

Com a Instrutora Lilian Mattos

19:30  -  20:45
Hatha Vinyasa Flow

Com a Instrutora Ligia Alves

07:00  -  08:15
Hatha Vinyasa Flow

Com a Instrutora Milena Devechi

16:00  -  17:15
Hatha Vinaysa Flow

Com a Instrutora Ligia Alves

19:30  -  20:45
Hatha Vinyasa Flow

Com a Instrutora Lilian Mattos

07:30  -  08:30
Hatha Vinyasa Flow

Com a Instrutora Lilian Mattos